Lejebetingelser


Gyldige fra 1. marts 2021 og erstatter alle tidligere lejebetingelser.


Leje:
Leje af motorcykel er betinget af at føreren/lejeren har gyldigt MC-kørekort. Lejen er inkl. 200 km kørsel v/1 dag og 500 km. For en weekend, og 600 km. Fra mandag til torsdag, og 800 km. For en uge. Herefter beregnes kr. 3,- pr. kørt km. ekskl. benzin. Motorcyklen er fuld tanket med benzin ved afhentningen og skal afleveres igen med fuld tank. Manglende benzin afregnes til gældende dagspris pr. liter + kr. 5 kr. pr. liter.
Føreren / lejeren er ansvarlig for motorcyklens tilstand, så som tjek af olie, dæktryk m.m. Køretøjet må ikke udlånes til tredjepart.


Forsikring:
Fuld kaskoforsikring indgår i lejen. Der er en selvrisiko i forbindelse med hver kaskoskade, ansvarsskade, parkeringsskade, tyveri eller misligholdelse af motorcykel (skrammer, ridser m.m.) på kr. 7.500,- dog hvis mindre skade betales hvad skade reelt koster at udbedre. Det er lejerens ansvar i lejeperioden, at motorcyklen altid efterlades låst med styrlås. Forsikringen dækker ikke skader på kobling, gearkasse, motor, dæk eller fælge. Udskiftning af dæk er ikke omfattet forsikringen. Nedsat Selvrisikodækning kan tegnes for kr. 75,- pr. dag. Her nedsættes selvrisikoen til kr. 3.500,-
Det anbefales altid at kunden tager billeder af motorcyklen ved udlevering.


Afhentning / aflevering:
Afhentning kl. 12.00 - Aflevering senest kl. 10.00 dagen efter at lejemålet slutter. Af hensyn til næste lejer er det vigtig med rettidig aflevering. Ved forsinket aflevering beregnes kr. 500,- pr. påbegyndt time. Ved aflevering af motorcyklen før tid, er der ingen refusion i lejebeløbet. Afleveres motorcyklen ikke til aftalte tidspunkt, vil lejer være erstatningsansvarlig for skader og tab, som opstår i perioden indtil motorcyklen afleveres.
Kontrakten kan kun forlænges ved skriftlig bekræftelse fra Yamaha Store Roskilde ApS.


Depositum:
Kr. 5.000,- ved leje af motorcykler.
Depositum refunderes senest 10 hverdage efter hjemkomst, såfremt motorcyklen returneres uden skader og ridser, i ren og ordentlig stand. Fra depositum afregnes også overkørte km. For sen tilbagelevering evt. færdselsbøder, parkeringsbøder og andre afgifter forårsaget af lejer. Medbring dette ved aflevering af motorcyklen.
Administrationsomkostninger forbundet med kontrolafgifter og bøder koster kr. 250,- inkl. Moms pr. sag.


Afbestilling:
Ved afbestilling indtil 30 dage før lejeperiodens begyndelse refunderes 100% af lejeprisen. Ved afbestilling i perioden 30 – 15 dage før lejeperiodens begyndelse refunderes 50 % af lejen. Ved senere afbestilling end 15 dage før lejeperiodens begyndelse, hæfter lejer for den fulde leje, hvis motorcyklen ikke udlejes i den reserverede periode.


Reservation/Betaling:
Senest 30 dage før lejemålets start, betales det fulde lejebeløb samt depositum. Ved booking længere end 30 dage ud i fremtiden, betales lejen 30 dage før bookingtidspunktet. Der betales online med dankort, visa, mastercard, american, express. Der kan også betales i butikken ved fysisk fremmøde.


Er uheldet ude?
I tilfælde af at mc bryder sammen eller involveres i uheld meddeles dette straks til Yamaha Store Roskilde på telefon indenfor åbningstid 57618228 og uden for åbningstid 26529266 skriv en SMS hvis telefonen ikke besvares. I tilfælde af nedbrud/uheld efter lejekontrakten er udløbet, er lejer forpligtet til at betale alle skader og omkostninger, da mc uden gyldig kontrakt ikke er forsikret.
Ved hændelige uheld f.eks. punktering, hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejerens regning. Dog er der oprettet SOS international vejhjælp på alle cykler, så transporten tilbage til Yamaha Store Roskilde ApS er dækket.


Alle reparationer må UDELUKKENDE udføres af Yamaha Store Roskilde ApS - med mindre andet er aftalt skriftligt med Yamaha Store Roskilde ApS.


Ulykke og/eller tyveri:
I tilfælde af ulykke eller kriminel handling mod køretøjet er lejer forpligtet til at:

a. Straks at foretage politianmeldelse

b. At udfylde skadeanmeldelse

c. Kort og præcist beskrive hændelsen og evt. notere navn på vidner

d. Ikke at anerkende skyld eller indgå aftaler i forbindelse med hændelsen

e. Ikke at forlade køretøjet uden at have truffet passende forholdsregler

f. Straks at underrette Yamaha Store Roskilde ApS pr. telefon eller skriftligt på jon@ysr.dk

Yamaha Store Roskilde ApS er ikke forpligtet til at tilbyde lejer et erstatningskøretøj i tilfælde af uheld, ulykke eller kriminel handling. Hvis erstatningsleje alligevel tilbydes, skal lejer betale for et nyt lejemål. Der skal altid erlægges nyt selvrisikodepositum for erstatningskøretøj.


Uautoriseret brug af køretøjet:
Lejer er forpligtet til at benytte køretøjet med de forholdsregler som køretøjets egenskaber kræver, at overholde færdselsloven samt at undgå enhver situation der kan skade køretøjet eller tredjepart. Det er ligeledes lejers forpligtelse at sørge for, at køretøjet ikke anvendes af andre end lejer. Sker dette alligevel er alle skader og tab både vedrørende køretøjet og tredjepart lejers ansvar.
I særligt grove tilfælde af uautoriseret brug, kan Yamaha Store Roskilde kræve afsavnsomkostninger på op til 500 kr. pr. dag.
Skader opstået ved uautoriseret brug på køretøjets ind- og udvendige dele er lejers fulde ansvar. Ved uautoriseret brug er lejer forpligtet til at dække alle udgifter og omkostninger opstået som følge heraf ved modregning i depositum eller kontant betaling, hvilket lejer med sin underskrift giver sit fulde samtykke til. Lejers underskrift på kontrakten betragtes som accept af lejebetingelserne. I tilfælde fordringen må inddrives ved inkasso, betaler lejer alle hermed forbundne omkostninger til advokater, rettergangsfuldmægtige samt sagsomkostninger selvom disse ikke er retspligtige.
Uautoriseret brug omfatter, men er ikke grænset til følgende eksempler:

- Ignorerer advarselslamper eller signaler og mislyde

- Videreudlejning

- Køretøjet anvendes til at trække andre køretøjer

- Kørsel på steder som ikke er egnet bl.a. strand, racerbane m.m.

- Kørsel med flere personer end godkendt

- At føre køretøjet træt, udmattet, syg eller under indflydelse af alkohol, narkotika eller medicin

- At benytte køretøjet efter lejeperiodens afslutning

- Klistermærker må ikke fjernes, disse påsættes igen for lejers regning, hvis det er sket.


Nøgler:
Hvis lejer mister nøgler vil lejer vil blive opkrævet omkostningerne til fremstilling af nye nøgler. Det påhviler lejer at betale.

Booking- VIGTIGT!:

- Tryk på den motorcykel du ønsker at leje og følg processen. https://ysr.dk/mc-leje/

- Farverne på motorcyklerne kan variere fra billederne.

- Maskinerne kan være vist med ekstraudstyr og der garanteres ikke at dette sidder på din leje motorcykel, men der vil altid som minimum være standardudstyr på maskinen.

* Ved superbike leje skal føreren være + 30 år gammel og have min. 5 års erfaring.

Vi forbeholder os ret til, at nægte en udlejning til hver en tid uden at oplyse om grunden herfor. Vi lejer ikke ud til bandemedlemmer, rockerrelaterede personer eller andre kriminelle grupperinger.